پذیرش 8500 جوان و نوجوان در اردوگاه امام رضا علیه السلام

در زمستان سال 97 به همت موسسه جوانان آستان قدس رضوی بالغ بر 8 هزار و پانصد جوان و نوجوان در اردوگاه فرهنگی تربیتی امام رضا علیه السلام پذیرش شدند که این تعداد رشد 7 برابری را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

تاریخ انتشار : 1398/01/08

در زمستان 1397 به همت موسسه جوانان آستان قدس رضوی بالغ بر 8500 جوان و نوجوان مشهدی و غیر مشهدی از مدارس و تشکل‌های مختلف در اردوگاه فرهنگی تربیتی امام رضا علیه السلام پذیرش شدند که این تعداد رشد 7 برابری را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

اردوگاه فرهنگی و تربیتی امام رضا علیه السلام، در دی ماه سال گذشته میزبان 2 هزار ، بهمن ماه 2 هزار و 200 و در اسفندماه97 میزبان بیش از 4 هزار و 300 نوجوان و جوان آقا و خانم از مدارس و تشکل‌های مختلف بوده است.