مطالعات، برنامه ریزی و هماهنگی واگذاری مجموعه موقوفه آستان قدس رضوی در شهر کرمان با عنوان باغ تاریخی بیرم آباد که تاکنون استفاده تشریفاتی داشته، با دستورات تولیت معزز آستان قدس رضوی جهت فعالیت های تربیتی و فرهنگی ویژه نوجوانان و جوانان در حال انجام و تاکنون پیشرفت 50درصدی داشته است.

این اردوگاه که در فضایی بکر و تاریخی قرار دارد، در بهمن ماه 1397 افتتاح خواهد شد.