موسسه جوانان آستان قدس رضوی
نشانی: مشهدمقدس، خیابان کوهسنگی، بین کوهسنگی ۱۷و۱۹
واحد پذیرش و رزرو مراکز: (در ساعات 9 تا 13)
* تلفن : ۰۵۱۳۸۴۶۶۱۸۱

* شماره تماس ضروری ۰۹۳۳۳۴۰۰۲۶۴