عنوان بازی

بازی های چوبی (همپا,سازه سه بعدی,ناودان,طناب تعادل,برج هیجان)

فعال در اردوگاه های

بیلدر

تجهیزات لازم برای بازی

لوازم بازی

استعدادهای لازم برای بازی

تمرکز - هماهنگی - رهبری - کار گروهی

نوع بازی

گروهی

تعداد نفرات بازی

-

زمان بازی

40 دقیقه