عنوان

اسکان و خوابگاه

ظرفیت

700 نفر اردوگاه بیلدر - 400 نفر مجتمع دانشجویی - 220 نفر مرکز کوهسنگی

توضیحات

فضای اسکان شامل تخت تک نفره به همراه تشک، بالشت، ملحفه و پتوی کاملا نو و تمیز اختصاصی هر نفر