عنوان

سالن همایش

فعال در اردوگاه های

مجتمع دانشجویی - مرکز کوهسنگی

ظرفیت

300 نفر مجتمع دانشجویی - 370 نفر مرکز کوهسنگی

توضیحات

سالن همایش با امکانات و تجهیزات کامل شامل ؛ سیستم مجهز صوتی و تصویری، نمایشگر دیتا پروژکتور و... جهت برگزاری انواع برنامه‌های بزم اندیشه و برنامه های کارگاهی آموزشی، همایش‌ها و برنامه‌های همایشی تشکل‌ها