عنوان

سرای اندیشه

فعال در اردوگاه های

مجتمع دانشجویی

ظرفیت

25 نفر

توضیحات

برگزاری گعده‌های مباحثاتی و مناظراتی در فضای دانشجویی، جلسات اندیشه ورزی و ... در فضایی زیبا و دلنشین.