عنوان بازی

فوتبال دستی انسانی

فعال در اردوگاه های

بیلدر

تجهیزات لازم برای بازی

ابزارآلات و زمین بازی - توپ

استعدادهای لازم برای بازی

توانایی جسمانی-علاقه به بازی‌های توپی-شرکت در کار گروهی

نوع بازی

گروهی

تعداد نفرات بازی

20 نفر

زمان بازی

45 دقیقه