عنوان بازی

صخره نوردی

فعال در اردوگاه های

بیلدر

تجهیزات لازم برای بازی

طناب صخره نوردی-کلاه

استعدادهای لازم برای بازی

توانایی جسمانی - هوش کافی جهت انتخاب مسیر

نوع بازی

فردی

تعداد نفرات بازی

2 نفر همزمان

زمان بازی

5 دقیقه