عنوان بازی

فوتبال ساحلی

فعال در اردوگاه های

بیلدر

تجهیزات لازم برای بازی

زمین شنی در ابعاد بزرگ - توپ - دروازه

استعدادهای لازم برای بازی

شرکت در کار گروهی - علاقه به بازی‌های توپی

نوع بازی

گروهی

تعداد نفرات بازی

12 نفر

زمان بازی

60 دقیقه