عنوان بازی

پینت بال

فعال در اردوگاه های

بیلدر

تجهیزات لازم برای بازی

سلاح و گلوله‌های پینت بال - لباس مخصوص - زمین بازی حفاظت شده

استعدادهای لازم برای بازی

توانایی جسمانی جهت تدافع و تهاجم - انجام کار گروهی

نوع بازی

گروهی

تعداد نفرات بازی

14 نفر

زمان بازی

30 دقیقه